Hopp til innhold
Norsk

Utbetaling av engangsbeløp

Dersom du ikke har rett til pensjon fordi du ikke oppnår 150 fartsmåneder, kan du ha krav på utbetaling av ett engangsbeløp. Dette må søkes om, og kan bli utbetalt ved oppnådd pensjonsalder.

Vilkårene for utbetaling av engangsbeløp er:

  • Du må ha sluttet i arbeidet som gir deg fartstid hos oss.
  • Du må han betalt inn premie for minimum 36 og maksimum 149 fartsmåneder.
  • Du må ha oppnådd pensjonsalder (samme regler som ved pensjon).
  • Du kan ikke motta arbeidsavklaringspenger, full uførepensjon fra folketrygden eller full offentlig AFP.
  • Retten til å kreve tilbakebetaling av premie faller bort fra og med måneden etter fylte 67 år. Dvs. at søknad må være innkommet senest innen utgangen av måneden du fyller 67 år.

Logg deg inn på Medlemsportalen for å simulere hvor mye du kan få, og for å søke om å få beløpet utbetalt inntil tre måneder før du oppnår pensjonsalder.

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.