Hopp til innhold
Norsk

Om oss

Maritim pensjonskasse (MPK) er en lovbestemt pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.

Ordningen administreres av MPK som er en offentlig virksomhet under Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  Vi ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav fire av medlemmene er oppnevnt av arbeidstakernes og arbeidsgiverens organisasjoner, mens Arbeids- og inkluderingsdepartementet utpeker styrets leder.  Vi har 22 ansatte, fordelt på 3 avdelinger, og en stabsfunksjon som er direkte underlagt direktøren. Her er en oversikt over ledelsen.

Pensjonsordningen finansieres ved at løpende inntekter (premie) fra sjøfolk og rederier skal dekke de løpende utgifter til pensjon og administrasjon. Staten har et garantiansvar som innebærer at de dekker ordningens pensjonsforpliktelser, hvis ordningen går med underskudd.

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.