Hopp til innhold
Norsk

Arbeidsgivers ansvar

Se vår informasjonsvideo om hvordan den nye pensjonsordningen fra 01.01.2020 påvirker deg som arbeidsgiver.

Du som arbeidsgiver har ansvar for å betale arbeidstakerpremie til MPK for alle dine ansatte som er medlemmer i pensjonskassen. Størrelsen på premien avhenger av om medlemmet tilhører fartstidsbasert eller inntektsbasert ordning.

Arbeidstakerpremien kan trekkes fra den ansattes lønn, men det er du som arbeidsgiver som har ansvaret for å betale inn premien til MPK. Det er også arbeidsgiver som skal rapportere inn fartstid og betale inn pensjonspremie terminvis.

 

Fartstidsbasert ordning

For ansatte som har fartstid før 1.januar 2020 og er født før 1970 så avhenger størrelsen på arbeidstakerpremie om den ansatte er registrert som over eller underordnet og antall dager han eller hun har arbeidet til sjøs. Les mer om dette her.

 

Inntektsbasert ordning:

For ansatte som er født i 1970 eller senere, eller som har sin første opptjening i MPK fra og med 1. januar 2020 skal det trekkes 1,7 prosent av den ansattes bruttolønn. Det skal kun trekkes arbeidstakerpremie av medlemmets lønn opp til 12 G. Rapportering i premieoppgavene vil være full inntekt som i dag. Portalen vil gi melding når et medlem er rapportert for mer enn 12 G, men arbeidsgiver bør holde oversikt over mye som er betalt inn.

 

Arbeidsgiverpremie:

Arbeidsgiverpremien er 3,3 % av arbeidstakerens bruttoinntekt som er samme inntektsbeløp som legges til grunn ved beregning av arbeidsgiveravgiften til folketrygden, minus kostpenger og premien til MPK.

 

Ny beregning av arbeidsgiverpremie for mannskap på fiske- og fangstfartøyer

Arbeidsgiverpremien for arbeidstakere på fiske- og fangstfartøyer er 150 prosent av arbeidstakerpremien for medlemmer på fartstidsbasert ordning. Fra og med 1.1.2020 utgjør arbeidsgiverpremien 3,3% av medlemmets bruttoinntekt for de på inntektsbasert ordning.

 

Innlevering av premieoppgaver for våre medlemmer skjer seks ganger i året etter følgende datoer:

termin 1 (januar og februar) forfaller 20. mars

termin 2 (mars og april) forfaller 20. mai

termin 3 (mai og juni) forfaller 20. juli

termin 4 (juli og august) forfaller 20. september

termin 5 (september og oktober) forfaller 20. november

termin 6 (november og desember) forfaller 20. januar

Du kan tidligst levere inn premieoppgaven fra og med den andre måneden i terminen.

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.