Hopp til innhold
Norsk

Pensjonsreglar

Lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs er endra med verknad frå 1. januar 2020 og er no blitt todelt mellom ei fartstidsbasert og ei inntektsbasert ordning. Kva ordning du høyrer til, avheng av når du er fødd og om du er nytt eller eksisterande medlem i Maritim pensjonskasse.

Klikk på boksen som gjeld deg for å lese meir om pensjonsrettane dine.

Fartstidsbasert

Er du fødd før 1. januar 1970 og har fartstid hos oss før 1. januar 2020,

Inntektsbasert

Dersom du er fødd 1. januar 1970 eller seinare, eller dersom du har di første opptening i MPK etter 1. januar 2020

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.