Hopp til innhold
Norsk

Premieoppgave

Premieoppgaver skal leveres elektronisk
arbeidsgiverportalen finner du blant annet oversikt over skip/installasjoner og premieoppgaver som skal leveres. Ta kontakt med oss dersom du skal registrere nye skip eller avslutte eksisterende skip. For de av dere som leverer på fil, kan filen lastes opp i portalen.  Ta også gjerne kontakt med oss om du trenger veiledning til å bruke portalen.

Skjema for ny avtaleansvarlig

Her kan du lese vårt:

Hovedrundskriv bokmål

Hovedrundskriv nynorsk

Ny arbeidsgiver
Dersom du er ny arbeidsgiver må vi registrere dine opplysninger i vårt system. Fyll derfor ut skjemaet for ny kunde og send dette til oss. Når vi har mottatt informasjonen vil en av våre saksbehandlere ta kontakt med deg.

Innrapportering

Det er ulike krav til hva som innrapporteres i inntektsbasert og fartstidsbasert ordning. Men det rapporteres i samme premieoppgaver i arbeidsgiverportalen. Arbeidsgiverportalen får to verktøy for å hjelpe deg med å identifisere hvilken ordning deres ansatte tilhører: «Søk ansatte» for eksisterende ansatte og «Søk ordning» for nye ansatte.

Inntektsbasert ordning

Arbeidstakerpremien utgjør 1,7 % av brutto lønn. Rederiet er ansvarlig for arbeidstakerpremien for enhver arbeidstaker om bord, og har rett til å trekke den fra i hyreoppgjøret.

Arbeidsgiverpremien er 3,3 % av arbeidstakers bruttoinntekt (samme inntektsbeløp som legges til grunn ved beregning av arbeidsgiveravgiften til folketrygden). Dette gjelder også på fiske- og fangstfartøyer.

Selv om det ikke skal rapporteres fartstid i inntektsbasert ordning vil antall måneder likevel være avgjørende for rettighetene. Et medlem må ha vært rapportert inn med lønn i minst 36 måneder for å ha rett på pensjon. I tillegg vil antall fartsmåneder hos medlemmer under 50 år med pensjonsgivende fartsmåneder opptjent før 1.1.2020 være avgjørende for konverteringen som skjer ved 62 år.

 

Fartstidsbasert ordning

Tabellen under viser arbeidstakerpremie og arbeidsgiverpremie, månedlige og halvmånedlige premiesatser.

Får arbeidstakeren hyre for 15 dager eller mindre i en måned skal det trekkes halv premie. Får vedkommende hyre for 16 dager eller mer trekkes det full premie.

Fra 1.6.2023:

De nye satsene er:

Gr Arbeidstakerpremie Arbeidsgiverpremie fiske og fangst
15 dager eller mindre 16 dager eller
mer
15 dager eller mindre 16 dager eller
mer
1 694 kr 1388 kr 1041 kr 2082 kr
2 540 kr 1079 kr 810 kr 1619 kr

 

Her kan du finne tidligere premiesatser: Premiesatser 1993-2022

Hvordan fremkommer beløpene:

Arbeidstakerpremie:

Arbeidstakerpremien til Maritim pensjonskasse utgjør 1,17% av  grunnbeløpet pr. måned  for arbeidstakere i gruppe 1, og 0,91 % av grunnbeløpet for arbeidstakere i gruppe 2.

På grunn av skjulte desimaler i arbeidstakerpremien kan det forekomme kroneavvik ved innlevering av mer enn 30 dager i en måned.

Arbeidsgiverpremie:

Som hovedregel er arbeidsgiverpremien 3,3 % av arbeidstakers bruttoinntekt (samme inntektsbeløp som legges til grunn ved beregning av arbeidsgiveravgiften til folketrygden). Arbeidsgiverpremien for arbeidstakere på fiske- og fangstfartøyer er 150 % av arbeidstakerpremien.

Minste arbeidsgiverpremie for reder og restauratør er 150 % av arbeidstakerpremien.

Rederiet er ansvarlig for arbeidstakerpremien for enhver arbeidstaker om bord, og har rett til å trekke den fra i hyreoppgjøret.

Premiebeløpet reguleres samtidig med forhøyelsen av folketrygdens grunnbeløp fra 1 juni hvert år.

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.