Hopp til innhold
Norsk

Personvernerklæring for Maritim pensjonskasse

Personvernerklæring for Maritim pensjonskasse

Maritim pensjonskasse mottar og innhenter opplysninger om våre medlemmer og kunder for å kunne gi korrekte ytelser. Vi har ansvaret for å kreve inn premie fra arbeidstakere og arbeidsgivere, og utbetale pensjonsytelser til arbeidstakere som har opptjent fartstid til sjøs.

For å kunne gi deg korrekt pensjonsytelse, er det nødvendig for oss å ha tilgang til relevante personopplysninger. Dette har vi hjemmel om i lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, og vi henter nødvendig informasjon fra deg, din arbeidsgiver, pensjonsselskaper og andre offentlige myndigheter.

  • Med utgangspunkt i ditt fødselsnummer som vi har fått fra din arbeidsgiver henter vi opplysninger om deg fra folkeregisteret og NAV som er relevant for ditt medlemskap hos oss, som blant annet: navn, sivilstand, trygdeytelser og maritimt arbeidsforhold.
  • Telefonnummer og e-postadresse, samt om du er reservert mot elektronisk kommunikasjon hentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret.
  • Ved behov henter vi opplysning om din inntekt og ditt skattekort fra skatteetaten

I Medlemsportalen og i appen «Ditt PTS» vil du kunne se dine opplysninger som vi har lagret hos oss.

Utlevering av opplysningene til tredjeparter

Vi utleverer opplysninger om din fartstid og din pensjonsytelse fra MPK til andre pensjonsordninger med hjemmel for å innhente slik informasjon. Vi kan også gi opplysninger til andre som har rettslig grunnlag for å innhente slike opplysninger.

Rutiner for arkivering og sletting av personopplysninger

Alle personopplysninger som har betydning for din sak arkiveres i vårt arkivsystem i henhold til arkivloven. Opplysninger som ikke er arkivverdig eller nødvendig å lagre etter arkivloven eller regnskapsloven slettes rutinemessig. Det vil si at opplysninger som ikke lenger er nødvendige for å behandle saken din slettes.

Personvern og statistikk

Når du besøker Medlemsportalen benytter vi ID-porten for en sikker pålogging. Når du besøker appen ‘Ditt MPK’ eller går inn på MPK sin portal via appen din, etterlater du deg elektroniske spor. Sporene dannes fordi din app eller nettleser automatisk sender opplysninger til MPK hver gang du ber om å få vist en ny side. Det er eksempelvis opplysninger om hvilken nettleser du bruker, og din internettadresse (ip-adresse).

Når du bruker appen lagres følgende opplysninger:

  • Hvilken del av appen du ser på og bruker
  • Hvor lenge du har brukt appen, og tilhørende lignende tidsdata
  • Hvor i appen du logger ut, og hvor det eventuelt oppstår feil
  • Dato og tid for bruk
  • Hvilken type telefon og språk du bruker. Hvilken innloggingsmetode i ID-porten du bruker
  • Din ip-adresse

Disse dataene listet ovenfor benytter vi til å gi deg bedre tjenester over tid, og ikke til å identifisere deg som enkeltperson. MPK bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke deler av appen som er mest og minst populære, og hvordan appen brukes. Statistikken er et redskap til å forbedre våre tjenester basert på hvordan brukerne benytter våre tjenester. Dersom du gjennom appen går inn på «Meldinger», «Fartstid», «Søk pensjon» kommer du til Medlemsportalen og du blir identifisert som enkeltperson.

Cookies

De interaktive tjenestene for arbeidsgiver og medlemmer er avhengig av at du bruker en smarttelefon eller nettleser som kan håndtere informasjonskapsler, såkalte cookies. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke. Det gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av og på gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l., litt avhengig av hvilken plattform du bruker.

Personvern og sikkerhet

Kommunikasjonen mellom deg og Maritim pensjonskasse i portalene er kryptert med SSL og er derfor sikker.

Behandlingsansvarlig og databehandler

Maritim pensjonskasse er behandlingsansvarlig og databehandler av personopplysninger som behandles i Medlemsportalen. Formålet med behandlingen er å forberede og utbetale rett pensjon.

Innsyn, retting og sletting

Etter personopplysningsloven har du krav på innsyn i behandling av dine personopplysninger. Du har også rett til informasjon om hvordan disse behandles og oppbevares, samt hvordan du kan rette eller slette feilaktige opplysninger. I Medlemsportalen kan du selv endre på de kontaktopplysninger som vi har lagret om deg med noen unntak. Du må gå til kontakt og reservasjonsregisteret for å endre telefonnummer og epostadresse, til Folkeregisteret for å endre bostedsadresse, og NAV vedr data vedrørende ytelser fra folketrygden.

Personvernombud

MPK`s personvernombud er Camilla Heim Klepaker. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte personvernombudet på: ckl@mpk.no eller på telefon: 917 57 195

Dersom du har generelle spørsmål rundt personvern og sikkerhet i ID-porten, kan du ta kontakt med brukerstøtten for ID-porten.

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.