Hopp til innhold
Norsk

Styret

 

Styret i Maritim pensjonskasse har det overordnede ansvaret for at pensjonsordningen og reguleringsfondet forvaltes i samsvar med bestemmelser fastsatt i og i medhold til lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.
Styret består av fem medlemmer hvorav fire medlemmer er oppnevnt etter forslag fra sjømennenes og arbeidsgivernes organisasjoner.


Styrets leder oppnevnes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet
.

 

Styremedlemmer

Styremedlemmer (fra 01.05.2024 – 30.04.2028)

Leder Vara
1. Åmund Lunde

Oslo Economics AS

Mobil: 91791781
Epost:atl@osloeconomics.no

Vara

Johann Desprièe

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet.

Telefon: 22425000 
E-post: pkh@pkh.no

Styremedlemmer

Styrerepresentant Varamedlem
Hege Ajer Petterson

Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Mobil: 930 29 871
E-post: hap@rederi.no

Vara

Pål Tangen
Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Mobil: 995 14 802

Tor Kristoffersen

NHO Sjøfart
Sollivn. 52, 6414 Molde
Mobil: 902 07 234
E-post: tor.kristoffersen@fjord1.no

Vara

Evelyn Blom-Dahl
NHO Sjøfart
Mobil: 454 40 378
E-post: ebd@nhosjofart.no

Hege-Merethe H. Bengtsson

Det norske maskinistforbund
Postboks 2000 Vika, 0116 Oslo
Telefon: 24 14 83 79
E-post: hmb@dnmf.no

Vara

Trond Løfgren

Norsk sjøoffisersforbund
Pb 2000 Vika, 0125 Oslo
Telefon:22 00 55 22
E-post:trond.lofgren@sjooff.no

Hellen Solhaug

Norsk Sjømannsforbund
PB. 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon: 22 82 58 22
E-post: hsol@sjomannsforbundet.no

Vara

Robert Jaques de Vries

Industri Energi
Mobil: 92213442
E-post:

robert.vries@industrienergi.no

   
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.