Hopp til innhold
Norsk

Styret

 

Styret i Maritim pensjonskasse har det overordnede ansvaret for at pensjonsordningen og reguleringsfondet forvaltes i samsvar med bestemmelser fastsatt i og i medhold til lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs.
Styret består av fem medlemmer hvorav fire medlemmer er oppnevnt etter forslag fra sjømennenes og arbeidsgivernes organisasjoner.
Styrets leder oppnevnes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet
.

 

Styremedlemmer

Styremedlemmer (fra 01.05.2020 – 30.04.2024)

Styrets leder/nestleder

Leder Vara
1.Finn Melbø
Mobiltelefon: 901 44 389
E-post: finn.melbo@gmail.com
Vara
Kari Lund
Statens Pensjonskasse(SPK)
PB 5364 Majorstuen 0304
E-post: kari.lund@spk.no

Styremedlemmer

Styrerepresentant Varamedlem
Hege Ajer Petterson
Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Mobiltelefon: 930 29 871
E-post: hap@rederi.no
Vara
 Pål Tangen
Norges Rederiforbund
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo
Mobiltelefon: 995 14 802
Tor Kristoffersen
NHO Sjøfart
Sollivn. 52, 6414 Molde
Mobiltelefon: 902 07 234
E-post: tor.kristoffersen@fjord1.no
Vara
Evelyn Blom-Dahl
NHO Sjøfart
Mobiltelefon: 454 40 378
E-post: ebd@nhosjofart.no

Trond Løfgren

Norsk sjøoffisersforbund
Pb 2000 Vika, 0125 Oslo
Telefon:22 00 55 22

E-post:trond.lofgren@sjooff.no

Vara
Hege-Merethe H. Bengtsson
Det norske maskinistforbund
Postboks 2000 Vika, 0116 Oslo
Telefon: 24 14 83 79
E-post: hmb@dnmf.no
Hellen Solhaug

Norsk Sjømannsforbund
PB. 2000 Vika, 0125 OSLO
Telefon: 22 82 58 22
E-post: hsol@sjomannsforbundet.no

Vara

Geir Offerdal
Norsk Sjømannsforbund
Pb. 2000 Vika 0125, Oslo
Telefon:947 84 655
E-post:
geir.offerdal@sjomannsforbundet.no

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.