Hopp til innhold
Norsk

Pensjonskalkulator

Pensjonskalkulatoren beregner hvor mye pensjon du kan ha rett til. Den tar hensyn til om du har pensjonsbeholdning i inntektsbasert ordning, fartstidsmåneder i fartidsbasert ordning eller opptjening i begge ordninger som i tilfelle vil medføre konvertering av fartstidsmåneder til pensjonsbeholdning.

Vi tar forbehold om mulige feil i beregningen.
Ønsker du en mer komplett beregning av din pensjon, logg inn her.

Beregn din pensjon

Har du fartstid før 01.01.2020?

Har du fartstid før 01.01.2020?

Hvis du har fartstid før 01.01.2020 vil du enten tilhøre fartstidsbasert ordning eller få konvertert fartstid til pensjonsbeholdning når du blir 62 år. Hvis du ikke har fartstid før 01.01.2020 vil du kun opptjene en pensjonsbeholdning.

Lukk

Er du født før 01.01.1970?

Er du født før 01.01.1970?

De medlemmer som var 50 år eller eldre 1. januar 2020 tilhører fartstidbasert ordning. Nye medlemmer uansett alder og eksisterende medlemmer under 50 år 1. januar 2020 vil få opptjening i inntektsbasert ordning.

Lukk
Personopplysninger
Beregning
Din pensjonsutbetaling blir

Beløpet er i dagens kroneverdi.

Mottar du uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger vil hele eller deler av pensjonen falle bort.

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.