Hopp til innhold
Norsk

REGELVERK

Hovedrundskriv:

Hovedrundskriv Bokmål

Hovedrundskriv Nynorsk

Personer som er medlemmer i MPK

 • Statsborgere fra ethvert EU/EØS-land, pluss Sveits
 • Personer som er bosatt i nordisk land  og som er arbeidstakere om bord på norskregistrerte (NOR/NIS) skip/ flyttbare innretninger på minst 100 bruttotonn.

Personer som arbeider på utenlandskregistrert skip/flyttbar innretning er medlemmer i MPK dersom de er pliktige medlemmer i folketrygden som bosatt.

Arbeidstakere på skip/innretninger under 100 tonn er medlemmer i MPK dersom rederiet også disponerer andre norske skip på minst 100 bruttotonn.  Det samme gjelder arbeidstakere på redningsskøyter som tilhører Redningsselskapet.

 

Personer som er unntatt fra medlemskap i MPK

 • Arbeidstakere som pga stillingen om bord er med i Statens Pensjonskasse, kommunal eller fylkeskommunal pensjonskasse
 • Ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet på turistskip registrert i NIS
 • Ansatte som er medlemmer i et annet lands trygdeordning
 • Personer som jobber i stilling som leger, musikere, flymekanikere på skip, eller som utfører reparasjonsarbeid om bord og som er ansatt og lønnet av håndverksfirma, skipsverft eller lignende

I tillegg kan pensjonskassens styre i særlige tilfeller unnta fra ordningen arbeidstakere på skip under 200 bruttotonn, på skip som nyttes i ferje- eller havnetrafikk, eller til annet formål.

 

Utenlandske arbeidstakere

Når er utenlandske arbeidstakere medlemmer i MPK?

Utenlandske statsborgere som arbeider på norskregistrerte er pliktige medlemmer av pensjonskassen når:

 • De er statsborgere av et EU/EØS – land, og arbeider på norskregistrert skip på minst 100 bruttotonn. Dette gjelder uansett hvilket land de bor i
 • Statsløse/flyktninger uansett hvilket land de bor i
 • Alle utenlandske statsborgere som arbeider på norskregistrert skip og som bor i Norge eller i et annet nordisk land

Utenlandske statsborgere som arbeider på et skip som er registrert i et annet EU/EØS – land er pliktige medlemmer i MPK når:

 • De er statsborgere av et EU/EØS – land, bor i Norge og arbeider for norsk arbeidsgiver

Utenlandske statsborgere som arbeider på utenlandskregistrert skip utenfor EØS er pliktige medlemmer når:

 • De bor i Norge og arbeider for norsk arbeidsgiver. Dette gjelder alle nasjonaliteter.

 

Frivillig medlemskap i MPK

Arbeidstakere som ikke blir pliktige medlemmer etter reglene ovenfor kan søke om frivillig medlemskap når:

 • De arbeider på utenlandsk fartøy over 100 bruttotonn, på norsk sokkel, og er pliktig medlem i folketrygden etter folketrygdlovens § 2-2- Dette gjelder uansett nasjonalitet og bostedsland.
 • De arbeider på skip over 100 bruttotonn og har vedtak om frivillig medlemskap i folketrygden.

Søknadsskjema for frivillig medlemskap i MPK

Du kan lese hele loven vår på lovdata.no.

 

Premie for sykemeldt arbeidstaker. Når arbeidsgiver ikke forskutterer utover arbeidsgiverperioden (16 dager)

NAV-kontoret er ansvarlig for at det trekkes arbeidstakerpremie etter at arbeidsgiverperioden er over. Arbeidsgiver har likevel ansvaret for å informere NAV, ved å fylle ut blankett NAV 08-30.02. Husk å krysse av på punktet: «Er det trekk til Maritim pensjonskasse?». Mer informasjon finner du på NAV sine nettsider. (se ekstern link under)

https://www.nav.no/start/arbeidsgiver/inntektsopplysninger-arbeidstaker-copy

 

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.