Hopp til innhold
Norsk

Hvilke personer er omfattet av pensjonskassen?

Dette er i første rekke norske statsborgere som tjenestegjør på skip som omfattes av pensjonskassen, uavhengig av bosted.  Det samme gjelder personer med fast bopel i Norge meldt til folkeregisteret.  Statsborgere fra andre EU/EØS‐land er fra 1. januar 1994 likestilt med norske statsborgere.

Se også:

Britiske-borgere-og-medlemskap

Hovedrundskrivet

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.