Hopp til innhold
Norsk

Britiske borgere og medlemskap

Nytt fra 01.01.2024

  • Storbritannia gikk ut av EU (Brexit) den 1. januar 2020. De som jobbet på norske skip ved årsskiftet 2020/2021, skal fortsatt være medlem av MPK også etter årsskiftet 2020/2021.Den «grenseoverskridende situasjonen», altså arbeid på norske skip, må fortsette «uten avbrudd» (Separasjonsavtalen art. 29 nr. 2).
  • For Briter som ble ansatt på norske skip etter årsskiftet 2020/2021, gjelder den bilaterale trygdeavtalen mellom Norge og Storbritannia. Artikkel 7 i denne avtalen sier at britiske sjøfolk, ansatt på norske skip er medlem av MPK, dersom de også bor i Norge. Arbeidstakeren beholder opptjente rettigheter i ordningen, uansett hvilket avtaleverk arbeidstakeren faller inn under.
  • Med virkning fra 1. januar 2024 gjelder en ny konvensjon om trygdekoordinering mellom Storbritannia, Island, Liechtenstein og Norge. Denne følger langt på vei EUs trygdeforordning vedrørende lovvalg, og derfor også medlemskap i MPK. Britiske statsborgere skal da som hovedregel være medlem i MPK dersom de arbeider på et norsk skip.
FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.