Hopp til innhold
Norsk

Kva krevst for å få tilbakebetaling av premie?

For deg som er fødd før 1970 og har fartstid:

Pensjonsgivande fartstid mellom 36 og 149 månader kan på visse vilkår gi rett til tilbakebetaling av premie ved oppnådd pensjonsalder. Du har ikkje rett til tilbakebetaling av premie om du får 100 prosent uføretrygd, arbeidsavklaringspengar eller offentleg AFP frå folketrygda ved oppnådd pensjonsalder. Det er også eit vilkår at du må ha slutta å tene opp pensjonsgivande fartstid.

For deg som er fødd 1. januar 1970 eller seinare, eller har begynt til sjøs første gong etter 1. januar 2020:

Tilbakebetaling av premie gjeld ikkje i ny ordning. Dette fordi det blir gitt løpande pensjon etter tre års opptening.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.