Hopp til innhold
Norsk

Utsatt pensjonsalder

For arbeidstakere til sjøs som tiltrer tjenesten etter 31.12.1968 er det en glidende aldersgrense avhengig av antallet fartsmåneder etter fylte 40 år. Pensjonsalderen heves med 1 måned for hver 2 måneder som arbeidstaker mangler på 120 fartsmåneder etter fylte 40 år.  Pensjonsalderen er etter denne bestemmelsen maksimalt 65 år.

 

Dette kan belyses med følgende tabell:

Fartstid etter 40 år                Pensjonsalder

120 måneder                           60 år

80 måneder                             61 år, 8 md. (40 md. mangler og pensjonsalderen heves følgelig med 20 md.)

40 måneder                             63 år, 4 md. (80 md. mangler og pensjonsalderen heves følgelig med 40 md.)

0 måneder                               65 år

 

Vi gjør oppmerksom på at bestemmelsen om utsatt pensjonsalder tolkes utvidende. Perioder som nevnt over, dvs. premieuker i Garantikassen for fiskere, sjøtjeneste på statens skip og tjeneste på annet EØS-lands skip regnes således som likverdig med pensjonsgivende tjeneste i forhold til aldersgrensen i ordningen.

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.