Hopp til innhold
Norsk

Kor lang fartstid må eg ha for å få pensjon?

Du må normalt ha minst 150 fartsmånader for å få rett til pensjon. Dersom du har mellom 12 og 149 fartsmånader, kan du bruke visse typar ekstern fartstid for å nå opp til minstekravet:

  • Fartstid frå Garantikassa for fiskarar
  • Tenestetid i anna offentleg tenestepensjonsordning (f.eks. Statens Pensjonskasse) som gjeld opptening på skip
  • Vernepliktsteneste avslutta før 1981 dersom avteninga tok til innan 6 månader etter utløpet av pensjonsgivande teneste eller maritim skolegang
  • Teneste på øvrige EU/EØS-lands skip etter føresegnene i EØS-avtalen

Den eksterne fartstida di tel likevel ikkje med når det gjeld utrekning av storleiken på pensjonen.

Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.