Hopp til innhold
Norsk

Kven er omfatta av Maritim pensjonskasse?

Pensjonskassen omfattar

  • norske statsborgarar
  • utlendingar med fast bustad i Noreg meld til folkeregisteret
  • statsborgarar frå andre EØS-land (tidlegast frå 1.1.94)
  • tredjelands statsborgarar busett i eit anna nordisk land (tidlegast frå 1.9.2004)

som er arbeidstakarar på skip som går inn under trygda.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.