Hopp til innhold
Norsk

Kan eg ta ut pensjon før fylte 60 år?

Berre aktuelt for deg som er fødd før 1970 og har fartstid:

Du kan ta ut redusert pensjon tidlegast frå 55 år dersom du har tent opp nok fartstid til at summen av alder og pensjonsgivande fartstid utgjer minst 80 år. Pensjonen blir redusert med 0,7 prosent for kvar månad du manglar på fylte 60 år. Reduksjonen er varig. Det blir ikkje betalt ut pensjonstillegg til redusert alderspensjon. Redusert pensjon blir heller ikkje gitt for lengre tid tilbake enn 3 månader før kravet er framsett. Vi gjer merksam på at redusert alderspensjon berre blir betalt ut i dei tilfella da pensjonsalderen er 60 år. Dersom du kjem inn under reglane for utsett pensjonsalder og slik har ein pensjonsalder etter 60 år, kan det ikkje bli betalt ut redusert pensjon.

Pensjonsuttak før fylte 60 fører til at du ikkje kan jobba på sjøen igjen og tena opp vidare pensjonsrett.

Altså gjeld ikkje vikarreglane for dei med redusert pensjon. Dette gjeld også etter du har fylt 62  år. Årsaka til dette, er at redusert pensjon er ment for dei som har stått i yrket lenge, og som ikkje kan eller skal arbeide meir på sjøen.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.