Hopp til innhold
Norsk

Korleis reknar ein ut pensjonen?

For deg som er fødd før 1970 og har fartstid:

Pensjonen blir rekna ut på grunnlag av opptente fartsmånader (maks. 360) og etter forskjellige satsar for overordna/underordna før og etter 01.05.93. Pensjonssatsane er fastsett i forhold til grunnbeløpet i folketrygda (G). Frå 01.05.2022 blir pensjonen under utbetaling regulert med et gjennomsnitt av pris- og lønsveksten. Dette er i tråd med dei nye reguleringsføresegnene frå 2022.

 

For deg som er fødd 1. januar 1970 eller seinare, eller har begynt til sjøs første gong etter 1. januar 2020:

Den årlege pensjonen din blir rekna ut frå den opparbeidde pensjonsbehaldninga di. Du tener opp 6,3 prosent av den årlege bruttoinntekta di til sjøs, opptil maks 12 gonger grunnbeløpet i folketrygda. Den årlege pensjonsutbetalinga di blir den opptente pensjonsbehaldninga på uttakstidspunktet, som blir fordelt på antalet år du tar ut pensjon (minimum 7 år).

 

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.