Hopp til innhold
Norsk

Hva skjer med premieinnbetalingen hvis medlemmet blir syk om bord?

Den som utbetaler ytelsen (rederiet i arbeidsgiverperioden og NAV-kontoret) er ansvarlig for at det svares arbeidstakerpremie og at den trekkes fra i ytelsen.  Rederiet trekker arbeidstakerpremie og innbetaler premien sammen med arbeidsgiverpremien på vanlig måte. Når NAV‐kontorene overtar utbetalingen trekkes kun arbeidstakerpremie, ikke arbeidsgiverpremie. NAV skjema som kan benyttes heter NAV 08-30.02

Trekkopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie-/opplæringspenger og omsorgspenger | www.nav.no

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.