Hopp til innhold
Norsk

Hva gjelder for borefartøy?

Norske borgere og andre EØS- borgere som er ansatt på flyttbare innretninger på minst 100 bruttotonn og som er registrert i NOR/NIS er som hovedregel omfattet av pensjonskassen, uansett om boringen foregår på norsk eller utenlandsk kontinentalsokkel.

Ansatte på flyttbare innretninger som ikke er registrert i norsk skipsregister (NOR /NIS) og som jobber på norsk kontinentalsokkel kan søke om frivillig medlemskap. Det er en forutsetning at de er medlemmer av folketrygden.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.