Hopp til innhold
Norsk

Kva er pensjonstillegget?

Berre aktuelt for deg som er fødd før 1970 og har fartstid:

Det kan bli betalt ut eit tillegg til ordinær pensjon mellom 60 og 67 år. Det er eit vilkår for å få tillegget at du har tent opp minst 36 pensjonsgivande fartsmånader i løpet av dei siste 60 månadene før pensjonen blir tatt ut (pensjoneringstidspunktet) eller før oppnådd pensjonsalder. Berre fartstid som det er betalt arbeidstakar- og arbeidsgivarpremie for, blir rekna med. Vidare er det eit vilkår at du ikkje kan ha ei årleg pensjonsgivande inntekt som overstig 2 gonger grunnbeløpet i folketrygda (G). Pensjonstillegget blir ikkje gitt til den som tar ut redusert pensjon før 60 år, sjølv om vilkåra for øvrig er oppfylte.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.