Hopp til innhold
Norsk

Er det noen grupper som ikke skal betale premie?

Enkelte personer og særskilte stillinger om bord er helt unntatt fra Pensjonskassen.  Dette gjelder blant annet fiske‐ og fangstfartøyer hvor bare det egentlige skipsmannskap er omfattet og ikke fiskere (som omfattes av Garantikassen for fiskere). En rekke arbeidstakere som ikke hører til mannskapet er også unntatt fra trygden, som musikere og leger. Unntatt fra trygden er også personer ansatt i hotell‐ og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i NIS.
Søknad om fritak for seismikere er avslått.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.