Hopp til innhold
Norsk
Pensjonstillegg og vikarregler Kommer du til å tjene mer enn 237.240 kr (2G) i 2024? Se våre brosjyrer om fartstidsbasert- og inntektsbasert ordning Fleire sjøfolk kan få rett til pensjon!
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.