Hopp til innhold
Norsk
Spørsmål og svar Pensjonstillegg og vikarregler Britiske borgere og medlemskap Utsatt pensjonsalder Kva krevst for å få tilbakebetaling av premie? Kommer du til å tjene mer enn 237.240 kr (2G) i 2024? Se våre brosjyrer om fartstidsbasert- og inntektsbasert ordning Inntektskontroll for pensjonstillegg utbetalt i 2022 Samordning av pensjon Pensjonsbehaldninga er regulert
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.