Hopp til innhold
Norsk
Se våre brosjyrer om fartstidsbasert- og inntektsbasert ordning Pensjonsbehaldninga er regulert Årlig regulering av din pensjon Nye premiesatser fra 1. juni MPK sin årsrapport for 2022 Her er MPK sin årsrapport for 2021 Kontroll mot det maritime aa registeret Rumenske sjøfolk på NIS-skip er pliktige medlemmer i MPK Ny funksjonalitet i arbeidsgiverportalen for etterregistrering mer enn 12 mnd. tilbake i tid Ansvar for innbetaling av pensjonspremie for bemanningsselskap som leier ut arbeidstakere til norske skip/flyttbare innretninger
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.