Hopp til innhold
Norsk

Årleg regulering av pensjonen din

Pensjonen din blir endra med verknad frå 1. mai 2024

 

Dette skjer som følgje av den årlege auken i grunnbeløpet til folketrygda (G) og pensjonen blir regulert med eit gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten. Det nye grunnbeløpet er fastsett til 124 028 kroner. Endringa i pensjonen vil bli utbetalt i perioden juni – oktober. Du vil få etterbetalt auken av pensjonen din for mai månad viss du hadde pensjon i mai.

Så snart pensjonen din er oppregulert kan du sjå vedtaksbrevet ditt i medlemsportalen for nærare opplysningar om nytt beløp

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.