Hopp til innhold
Norsk

Pensjonstillegg og vikarregler

Av og til mottar vi henvendelser fra pensjonister som blander sammen reglene for pensjonstillegg og vikararbeid. Reglene er kun relevante for de som er med i fartstidsbasert ordning.

Pensjonstillegg 

Pensjonstillegget er en midlertidig ordning som ble innført i år 2000.

  • Dette er et inntektsprøvd tillegg til den ordinære pensjonen mellom 60 og 67 år.
  • Det er et vilkår for å få tillegget at du har opptjent minst 36 fartsmåneder (3 år) i løpet av de siste 60 månedene (5 år) før pensjonen tas ut.
  • Videre er det et vilkår at du har en årlig pensjonsgivende inntekt som ikke overstiger to ganger grunnbeløpet i folketrygden (237 240 fra mai 2023).
  • Siste fødselskull som vil kunne motta pensjonstillegget, er personer som er født i 1964.

Begrunnelsen for ordningen var å gi en høyere pensjon til arbeidstakere på sjøen som sto i yrket frem til pensjonsalderen, og som dermed ofte ikke ville ha andre inntekter enn pensjonen å leve av. Innføringen av pensjonstillegget ble sett i sammenheng med at store deler av næringen hadde innført supplerende tariffestede pensjonsordninger som ville gi full pensjon først etter 30 år. Ordningen er derfor midlertidig, og tillegget trappes gradvis ned parallelt med at det bygges opp tariffestede pensjoner i næringen.

Vikarreglene

  • I perioden 60 til 62 år kan du ikke motta pensjon samtidig som du jobber i stillinger som gir deg fartstid i Maritim pensjonskasse, eller på tilsvarende båter i andre land. Ansettelsesforholdet må være opphørt, og du kan ikke motta lønn, feriepenger, fritidskompensasjon eller sykepenger fra folketrygden for sykdom inntruffet i den pensjonsgivende perioden.
  • Vikarreglene gir deg imidlertid mulighet til å jobbe begrenset i stillinger som gir deg fartstid i perioden 60 til 62 år. Du kan jobbe som vikar i 3 måneder innenfor en 12 måneders periode. Vikartiden omfatter både arbeidstid og lønnet fritid.
  • For å påberope deg vikarreglene, må du ha minst én måneds opphold etter at tjenestetiden din er avsluttet. En 12 måneders periode regnes fra pensjoneringsdato og 12 måneder frem i tid.
  • Etter du har fylt 62 år gjelder ingen slike begrensninger i retten til å få pensjon. Du kan da arbeide så mye du ønsker til sjøs uten at du mister retten til pensjon.
  • Vikarreglene er kun relevant for deg som er på fartstidsbasert ordning

 

Her finner du flere svar på spørsmål om pensjon:

Spørsmål og svar

 

 

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.