Hopp til innhold
Norsk

Utsatt pensjonsalder

Finn ut hvordan din fartstid etter 40 år påvirker når du kan ta ut pensjon.

Medlemmer i Maritim pensjonskasse som er født før 1970 og har opptjening før 1. januar 2020, er med i fartstidsbasert ordning.

  • Pensjonsalderen i fartstidsbasert ordning er som hovedregel 60 år.
  • Et vilkår for å få pensjon ved 60 år er at man har sluttet å arbeide på skip i ordningen.
  • For personer som begynte i tjeneste i 1969 eller senere er det et vilkår at man har minst 120 pensjonsgivende fartsmåneder (ti år) etter fylte 40 år for å kunne ta ut pensjon ved 60 år.
  • Personer som har færre enn 120 fartsmåneder etter fylte 40 år, kan først ta ut pensjonen fra et senere tidspunkt. Dette kaller vi utsatt (eller utskutt) pensjonsalder.

 

Reglene for utsatt pensjonsalder er slik:

For hver annen måned som mangler for å oppfylle kravet om 120 måneder etter fylte 40 år, må pensjonsuttaket utsettes med en måned.

Nedenfor er noen eksempler på hvordan regelen slår ut:

 

Fartstid etter 40 år Mulig uttaksalder
120 måneder 60 år
108 måneder 60 år og 6 måneder
96 måneder 61 år
72 måneder 62 år
60 måneder 62 år og 6 måneder
48 måneder 63 år
24 måneder 64 år
0 måneder 65 år

 

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.