Hopp til innhold
Norsk

Samordning av pensjon

Hovedtrekkene i samordning knyttet til avkortning eller bortfall av pensjon.

Hva samordnes?

  • Offentlig tjenestepensjon
  • Garantikassen for fiskere
  • Statens pensjonskasse

Hvis du har mer enn 30 års opptjening sammenlagt fra MPK og annen offentlig tjenestepensjon, som for eksempel Statens pensjonskasse eller Garantikassen for fiskere, kan pensjonen din bli samordnet. Det innebærer at din samlede pensjon ikke kan overstige mer enn full pensjon fra ett sted.

Hva samordnes ikke?

  • Det er ingen samordning med alderspensjon fra NAV fra du fyller 62 år. Da kan du motta både pensjon fra MPK og alderspensjon fra NAV, samtidig og uten noen avkortning.
  • Du kan også motta privat pensjon uten at det påvirker din rett til pensjon fra MPK. Vi anbefaler allikevel at du kontakter leverandøren av privat AFP for å undersøke om retten til denne blir påvirket av pensjonen fra MPK
  • Etter fylte 65, vil offentlig AFP kunne kombineres med pensjon fra Maritim pensjonskasse. Hvis det samlet er mer enn 30 år opptjening, vil pensjonen samordnes.

Hva kan ikke kombineres?

  • Pensjonen fra MPK faller bort om du mottar: offentlig AFP (under 65), uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Hva kan kombineres?

  • Hvis du har 50% offentlig AFP, Uføretrygd eller AAP, så vil dette kunne kombineres med 50% pensjon fra Maritim Pensjonskasse.
FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.