Hopp til innhold
Norsk

Utsatt pensjonsalder

Finn ut hvordan din fartstid etter 40 år påvirker når du kan ta ut pensjon.

Medlemmer i Maritim pensjonskasse som er født før 1970 og har opptjening før 1. januar 2020, er med i fartstidsbasert ordning.

  • Pensjonsalderen i fartstidsbasert ordning er som hovedregel 60 år.
  • Et vilkår for å få pensjon ved 60 år er at man har sluttet å arbeide på skip i ordningen.
  • For personer som begynte i tjeneste i 1969 eller senere er det et vilkår at man har minst 120 pensjonsgivende fartsmåneder (ti år) etter fylte 40 år for å kunne ta ut pensjon ved 60 år.
  • Personer som har færre enn 120 fartsmåneder, kan først ta ut pensjonen fra et senere tidspunkt. Dette kaller vi utsatt (eller utskutt) pensjonsalder.

 

Reglene for utsatt pensjonsalder er slik:

For hver annen måned som mangler for å oppfylle kravet om 120 måneder etter fylte 40 år, må pensjonsuttaket utsettes med en måned.

Nedenfor er noen eksempler på hvordan regelen slår ut:

 

Fartstid etter 40 år Mulig uttaksalder
120 måneder 60 år
108 måneder 60 år og 6 måneder
96 måneder 61 år
72 måneder 62 år
60 måneder 62 år og 6 måneder
48 måneder 63 år
24 måneder 64 år
0 måneder 65 år

 

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.