Hopp til innhold
Norsk

Ansvar for innbetaling av pensjonspremie for bemanningsselskap som leier ut arbeidstakere til norske skip/flyttbare innretninger

 

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs er en lovfestet pliktig pensjonsordning for de som er omfattet av ordningen. Hovedregelen er at enhver arbeidstaker som bor i Norge eller som er norsk/EØS -statsborger, og som arbeider om bord på norske skip på minst 100 brutto tonn er med i ordningen.

Prinsippet om at enhver arbeidstaker som arbeider på skip som hører under ordningen innebærer at også personer som ikke tilhører mannskapet eller jobber for et rederi er omfattet av pensjonsordningen.

Etter lovens ordlyd i § 10 er det rederiet som er ansvarlig for å innbetale pensjonspremie for enhver arbeidstaker om bord, og etter ordlyden i § 11 er det rederiet som er pliktige til å betale arbeidsgiverpremie.

Det følger av en langvarig og fast praksis at begrepet rederi skal tolkes som arbeidsgiver i pensjonstrygdens forstand. Det vil si at også bemanningsselskap som leier ut arbeidstakere til skip som omfattes av vår pensjonsordning er pliktig til å betale pensjonspremie i henhold til bestemmelsene i lovens §§ 10 og 11.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.