Hopp til innhold
Norsk

Medlemskap i MPK for britiske borgere etter 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 er ikke Storbritannia lenger omfattet av EØS-avtalens trygderegler. Fra 1. januar 2021 er det trygdeavtalen mellom Norge og Storbritannia som bestemmer medlemskapet i pensjonsordningen for britiske borgere som bor i Storbritannia og arbeider på norske skip.

Det følger av avtalens art 7 at britiske statsborgere som er ansatt og arbeider på norske skip bare er medlem i pensjonsordningen dersom de er bosatt i Norge. Dette gjelder for arbeidstakere ansatt etter 1. januar 2021.

Når det gjelder britiske borgere som bor i Storbritannia og ble ansatt på norskregistrert skip før 2021 fortsetter de medlemskapet i pensjonsordningen så lenge dette arbeidsforholdet består. Dette følger av separasjonsavtalen mellom Norge og Storbritannia. Denne avtalen sikrer også at alle britiske borgere som har vært medlem i norsk trygd og pensjonsordning beholder alle sine opptjente rettigheter før 2021. Det vil si at det er ingen som vil miste sin opptjening i MPK selv om de ikke lenger er med i ordningen.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.