Hopp til innhold
Norsk

Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs trer i kraft med virkning fra 1. januar 2020

Kongen i statsråd har i dag sanksjonert Stortingets vedtak av 12. november 2019 om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn. Endringene i pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs får virkning fra 1. januar 2020. Den nye ordningen gjelder arbeidstakere til sjøs som er født 1. januar 1970 eller senere, og alle nye arbeidstakere som begynner å arbeide første gang til sjøs etter 1. januar 2020.

Arbeidstakere født før 1. januar 1970 og har opptjent fartstid i pensjonstrygden for sjømenn før 1. januar 2020 er ikke berørt av endringene. De følger dagens regler fullt ut.

Ny pensjonsordning i korte trekk:

  • Det gis årlig opptjening av pensjon i prosent av lønn. Minstekravet til opptjening for rett til pensjon reduseres fra 12,5 år til 3 år.
  • Det er valgfri oppstart av pensjonsuttak mellom 62 og 70 år.
  • Det er valgfri utbetalingsperiode mellom 62 og 80 år utbetalingsperioden kan likevel ikke utbetales for mindre enn en periode på syv år.
  • Sjømannspensjonen kan fritt kombineres med arbeid.
  • Det er ingen samordning mot andre ytelser eller pensjoner, bortsett fra uføretrygd og arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.