Hopp til innhold
Norsk

Hva er egentlig frivillig trygd?

Personer som jobber ombord på utenlandsk skip registrert utenfor EU/EØS og som ikke er pliktige medlemmer av pensjonskassen, vil kunne søke om frivillig medlemskap etter nærmere regler.

Det kan gis frivillig medlemskap for følgende personer:

  • Norske borgere og andre EØS-borgere som bor i Norge og er medlemmer i folketrygden.
  • Norske borgere og andre EØS-borgere som bor i utlandet og arbeider på utenlandsk skip dersom de er frivillige medlemmer i folketrygden.
  • Personer uansett statsborgerskap som ikke bor i Norge, og som arbeider på utenlandske rigger på norsk sokkel, dersom de er pliktige medlemmer av folketrygden som arbeidstakere.
FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.