Hopp til innhold
Norsk

Hva er hjelpetid?

Fartstidsbasert ordning:

Hjelpetid kan brukes til å oppnå 150 fartstidsmåneder for å få rett til løpende pensjon. Du må ha minst 12 betalte fartsmåneder for å kunne benytte hjelpetid. Hjelpetid kan ikke benyttes for å få rett til engangsutbetaling.

Her er arbeidssteder som kan gi godkjent hjelpetid:

  • Tid opptjent i Garantikassen for fiskere (GFF)
  • Tid opptjent i annen offentlig tjenestepensjonsordning på skip (Statlig/Kommunal). Tid opptjent på offentlige skip kun kan brukes ved oppnådd pensjonsalder i aktuelle pensjonsordning.
  • Vernepliktstjeneste. Tiden må dokumenteres med vernepliktsbok eller liknende. For å kunne bruke tid med verneplikt, må tre vilkår være oppfylt:
  1. Verneplikten må være avsluttet før 1981
  2. Verneplikten må avbryte opptjeningen i MPK
  3. Verneplikten må være påbegynt senest seks måneder etter at opptjeningen hos oss stoppet
  • Fartstid fra skip registrert i EU/EØS. Vi må få tilsendt dokumentasjon på denne tiden. Det beste er å få tiden oversendt fra offentlige register eller sende inn sjømannsboken.
  • Tid som Statslos. Merk at du ikke kan bruke tiden som hjelpetid før du oppnår pensjonsalder i Statens pensjonskasse

 

Inntektsbasert ordning 

På inntektsbasert ordning er det kun tid opptjent på EU/EØS-flagg kan benyttes for å få lagt til hjelpetid.

 

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.