Hopp til innhold
Norsk

Inntektskontroll for pensjonstillegg utbetalt i 2022

Vi utfører nå kontroll av pensjonsgivende inntekt for medlemmer som mottok inntektsprøvet pensjonstillegg som del av sin sjømannspensjon i 2022.

Medlemmer som mottok pensjonstillegget i 2022, men som hadde pensjonsgivende inntekt over 2G (det tilsvarer kr. 222 954 kr i 2022), vil få pensjonstillegget tilbakekrevet. Dette vil foregå ved trekk i løpende pensjon på maksimalt 20 prosent eller i form av en fordring dersom pensjonen er opphørt.

Medlemmer som har hatt inntekt under 2G i 2022, men som ikke mottok pensjonstillegget, vil få pensjonstillegget etterbetalt.

Dersom dette gjelder deg vil du motta vedtak om trekk i pensjon, etterbetaling eller fordring i perioden desember 2023 til januar 2024.

 

 

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.