Hopp til innhold
Norsk

Rumenske sjøfolk på NIS-skip er pliktige medlemmer i MPK

Tidligere forelå det en avtale mellom Norge og Romania om at rumenske sjøfolk på NIS-skip skulle beholde medlemskap i rumensk trygd, og ikke bli medlem av den norske folketrygden. Dette medførte at de heller ikke skulle innrapporteres til MPK. Avtalen trådte i kraft 9. november 2011 med en varighet på fem år.

MPK fikk nylig opplyst at avtalen ikke ble forlenget, og at den derfor opphørte fra november 2016. Arbeidsgivere må derfor innrapportere fartstid på rumenske sjøfolk på NIS-skip.

Det er beklagelig at denne informasjonen ikke har kommet til MPK tidligere, slik at vi har kunnet videreformidle dette til våre kunder.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.