Pensjonsbeholdning pr. i dag

Pensjonsbeholdningen din kan du finne i medlemsportalen fra mars 2020

Lukk

Antall år til i inntektsgivende arbeid

Legg inn hvor mange år du forventer å arbeide på skip i ordningen i fremtiden.

Lukk

Antall år du ønsker å motta pensjon

Tidligste oppstartstidspunkt for uttak av pensjon i inntektsbasert ordning er 62 år, og senest mulige uttak er ved 70 år. Du skal selv velge hvor lenge utbetaling ønskes, men minste periode er 7 år og ikke lenger enn til medlemmet blir 80 år. Lengst mulig utbetalingsperiode blir dermed 18 år, fra 62 til 80 år.

Lukk

Felt markert med * er obligatorisk.