Opptjening før 01.01.2020

Antall fartsmåneder i andre ordninger (EØS/GKF osv.)

Mangler du tilstrekkelig fartstid for å nå minstekravet til pensjon, kan fartstid fra øvrige EU/EØS-lands skip eller fra fiskebåter eller statens skip medregnes. Etter spesielle regler kan også verneplikt medregnes. Slik tjenestetid teller imidlertid ikke med ved utregningen av sjømannspensjonen.

Lukk
Opptjening etter 01.01.2020

Pensjonsbeholdning pr. i dag

Pensjonsbeholdningen din kan du finne i medlemsportalen fra mars 2020

Lukk

Opptjeningstid

Her skal du legge inn antall måneder du har jobbet på sjøen fra 01.01.2020

Lukk

Antall år til i inntektsgivende arbeid

Legg inn hvor mange år du forventer å arbeide på skip i ordningen i fremtiden.

Lukk

Antall år du ønsker å motta pensjon

Tidligste oppstartstidspunkt for uttak av pensjon i inntektsbasert ordning er 62 år, og senest mulige uttak er ved 70 år. Du skal selv velge hvor lenge utbetaling ønskes, men minste periode er 7 år og ikke lenger enn til medlemmet blir 80 år. Lengst mulig utbetalingsperiode blir dermed 18 år, fra 62 til 80 år.

Lukk
Forbehold

Kalkulatoren tar ikke hensyn til hvor mye som er opptjent etter fylte 40 år. Hvis du ikke har jobbet, eller kommer til å jobbe, mer enn 6 år på sjøen etter du er 40 år, så vil beregningen bli feil. For å få beregnet dette må du logge deg inn på medlemsportalen.

Felt markert med * er obligatorisk.