Ditt fødselsår

Fødselsår trengs for å kunne beregne hvor mye du kan få i pensjonstillegg. Ikke alle som har rett på pensjon har nødvendigvis rett på pensjonstillegget. Du må ha fartstid 3 av de siste 5 årene før uttak av pensjon for å kunne få pensjonstillegg.

Lukk

Antall forsørgede barn under 18 år

I fartstidsbasert ordning kan du ha rett på barnetillegg hvis du forsørger barn under 18 år.

Lukk

Felt markert med * er obligatorisk.