Hopp til innhold
Norsk

Orientering om pensjonstillegg for 2023

Vi sender nå ut informasjon om pensjonstillegg til alle de som er aktuelle for å motta tillegget som del av sin pensjon. For å motta inntektsprøvet pensjonstillegg for 2023 kan du ikke tjene mer enn
kr 222.954 (to ganger folketrygdens grunnbeløp, G) i løpet av kalenderåret 2023. Med inntekt menes pensjonsgivende inntekt.
 

Logg inn i medlemsportalen på www.mpk.no og gå til fanen «Inntekt og pensjonstillegg». Kontroller at statusen for forventet årsinntekt for 2023 er korrekt. Endring av egenerklæring får virkning for utbetalingen i januar dersom du foretar registreringen senest 2.1.2023. 

Har du allerede har vært inne i portalen og registret forventet inntekt for 2023 kan du se bort fra denne informasjonen, men sjekk gjerne at alt er i orden. Vær oppmerksom på at det kan ta rundt en time fra du registrerer/avregistrerer til pensjonen endres. Du vil få en melding i innboksen så snart pensjonen er omberegnet. Er du usikker på inntekten din i 2023, kan du avvente registreringen til du vet mer. Blir din pensjonsgivende inntekt under 2G, vil du uansett få etterbetalt for hele året måneden etter at du registrerer din inntektsopplysning. 

De som tjente under 2G og hadde pensjonstillegg i 2022, vil se at egenerklæring for inntekt under 2G allerede er videreført for 2023. Om dette gjelder deg, og du ikke har endringer, trenger du ikke gjøre noe. 

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.