Hopp til innhold
Norsk

Pensjonen din blir oppregulert

Sjømannspensjonen din blir oppregulert med virkning fra 1.mai 2022. Dette skjer som følge av den årlige økningen i folketrygdens grunnbeløp (G). Det nye grunnbeløpet er fastsatt til 111 477 kroner. Endringen i pensjonen vil bli utbetalt i perioden juli – oktober.

Stortinget har vedtatt nye prinsipper for regulering av pensjoner, og fra og med inneværende år, reguleres sjømannspensjonen med et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten i samfunnet. Tidligere ble de regulert med lønnsvekst fratrukket 0,75%.

Så snart din pensjon er oppregulert kan du se ditt vedtaksbrev i medlemsportalen for nærmere opplysninger om nytt beløp.

FacebookTwitterLinkedIn
Chat med oss

Du er velkommen til å chatte med en av våre rådgivere mandag til fredag i åpningstiden kl. 8.00-15.45
(i perioden 15 mai – 14 september kl. 8.00-15.00).

For å komme i gang må du logge deg på medlems– eller arbeidsgiverportalen.